💠 جذب سرمایه به منظور توسعه و افزایش تولید در قالب قرارداد شرعی وکالت تام در خرید نقدی و فروش اقساطی تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز.

🔰 چنانچه قصد دریافت سود به‌صورت ماهانه دارید، ۴ درصد سود مشارکت ماهانه تعلق خواهد گرفت. یعنی بابت هر ۱۰۰ میلیون تومان، به‌صورت ماهانه مبلغ ۴ میلیون تومان پرداخت می‌گردد. 

🔰 چنانچه قصد سرمایه‌گذاری به‌صورت بلندمدت ۶ ماهه دارید (عدم دریافت ماهانه) اصل مبلغ به‌علاوه ۳۰ درصد در رأس ۶ ماه پرداخت خواهد شد. یعنی بابت هر ۱۰۰ میلیون تومان، شش ماه بعد، ۱۳۰ میلیون تومان به‌صورت یکجا پرداخت می‌شود. 

🔰 چنانچه قصد دریافت اصل و سود به‌صورت رأسی در ۹ ماه آینده داشته باشید، (عدم دریافت ماهانه) ۵۴ درصد به اصل سرمایه اضافه خواهد شد. یعنی بابت هر ۱۰۰ میلیون تومان، ۹ ماه بعد، ۱۵۴ میلیون تومان به‌صورت یکجا پرداخت می‌شود. 

🔰 چنانچه قصد سرمایه‌گذاری به‌صورت رأسی یک‌ساله (دریافت اصل و سود در پایان یک سال) داشته باشید اصل و ۸۴ درصد سود برگشت داده می‌شود. یعنی بابت هر ۱۰۰ میلیون تومان، یک سال بعد، ۱۸۴ میلیون تومان به‌صورت یکجا پرداخت می‌شود. 

🔰 چنانچه مبلغ سرمایه‌گذاری یک میلیارد تومان به بالا باشد، مبلغ سود سالانه، ۱۰۰ درصد می‌باشد. یعنی یک میلیارد تومان سرمایه در سال بعد، دو میلیارد خواهد شد و چنانچه یکسال دیگر تمدید شود، چهار میلیارد تومان خواهد شد.

محاسبه سود سرمایه‌گذاری

جهت هماهنگی واریز و شماره حساب تماس بگیرید.

برای بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب طرح مناسب با شرایط شما، تماس بگیرید.

فولاد کاویان در شبکه های اجتماعی