طرح های سرمایه گذاری

مهمترین مفاد کلیه طرح های سرمایه گذاری :

کلیه طرح ها در قالب قرارداد شرعی مرابحه ( وکالت خرید نقدی و فروش اقساطی مواد اولیه و تجهیزات شرکت) می باشد

سرمایه گذار به شرکت وکالت می دهد تا در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیتهای اقتصادی سود آور حلال ، با حق توکیل غیر ، با شرایط ذیل فعالیت نماید:

  • اصل سرمایه نزد شرکت بیمه میباشد ،به این معنا که اگر اصل سرمایه به هر دلیلی تلف شد یا شرکت دچار خسران و ضرر گردید ، شرکت متعهد میشود آنرا از مال خویش جبران نماید
  • شرکت حق استفاده شخصی از اصل سرمایه را ندارد
سرمایه گذاری با دریافت سود مشارکت ماهانه

سرمایه گذاری با دریافت سود مشارکت ماهانه

(طرح طلایی 1)

در این طرح شرکت علی الحساب 4 درصد سود مشارکت ماهانه را، حداکثر تا دهم هر ماه به حساب سرمایه گذار واریز می نماید

سرمایه گذاری با دریافت سود مشارکت رأسی 6 ماهه

(طرح طلایی 2)

شرکت در پایان مدت 6 ماه اصل مبلغ را به علاوه 30 درصد مبلغ سرمایه گذاری شده اولیه به سرمایه گذار پرداخت خواهد نمود.

سرمایه گذاری با دریافت سود مشارکت رأسی 9 ماهه

(طرح طلایی 3)

شرکت در پایان مدت 9 ماه اصل مبلغ را به علاوه 54 درصد مبلغ سرمایه گذاری شده اولیه به سرمایه گذار پرداخت خواهد نمود

سرمایه گذاری با دریافت سود مشارکت رأسی یکساله

(طرح طلایی 4)

شرکت در پایان مدت یک سال اصل مبلغ را به علاوه 84 درصد مبلغ سرمایه گذاری اولیه به سرمایه گذار پرداخت خواهد نمود.

سرمایه گذاری ویژه مبالغ بالای یک میلیارد تومان

(طرح طلایی 5)

شرکت در پایان مدت یک سال اصل مبلغ را به علاوه 100 درصد مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه به سرمایه‌گذار پرداخت خواهد نمود.

تمامی حقوق برای شرکت فولاد کاویان شرق آسیا محفوظ است.